INTEGRATIEVE EMDR

EMDR is een succesvolle therapievorm die geschikt is voor mensen die last blijven houden van een schokkende ervaring. Vaak zijn ze na enkele EMDR therapiesessies al bevrijd van de last die ze hiervan hebben. Integratieve EMDR onderscheid zich van de reguliere EMDR, omdat deze verder gaat dan alleen EMDR. De integratieve EMDR therapie is gericht op duurzaam en adequaat oplossen van het probleem. 

 

"We zijn producten van ons verleden, maar we hoeven er geen gevangenen van te zijn", Rick Warren